آموزش

استراتژی تبلیغات

استراتژی تبلیغات

استراتژی تبلیغات

استراتژی تبلیغات

 

از آنجایی که می دانید و در مقالات قبلی فانوس نیز خوانده اید، در تبلیغات استراتژی هایی وجود دارد ولی این استراتژی در تبلیغات چست؟ با ما همراه باشید.

در تبلیغات هدفهای هر برنامه تبلیغاتی، در یک سند حیاتی که عموما استراتژی تبلیغات نامیده می شود، تشریح می گردند. این سند، یک نقشه راه اصلی برای آفرینش کمپین های جدید است. تبلیغ کنندگان مختلف و دفترهای تبلیغاتی آنها اسامی گوناگونی به این سند می دهند، اما مقاصدی که در آن می آیند، همیشه یکی هستند: تعریف هدفهای یک برنامه تبلیغاتی، و کسب اطمینان از اینکه همه افراد درگیر در تهیه، تکمیل، و اجرای کمپین، دقیقا می دانند که این هدفها چه چیزی را دنبال می کنند.

استراتژی تبلیغات

چنین شناختی، این اطمینان را پدید می آورد که هیچ یک از آنان(با توجه به اینکه منبع، وقت، و نیرویی را برای توسعه یا پرورش اندیشه های بی ربط، هدر نخواهند داد.) برای دستیابی به این مقاصد، استراتژی تبلیغات باید حاوی انبوهی از عناوین فرعی و بخشهایی باشد که لازم است پیش از هر اقدامی برای پیشبرد کمپین، تکمیل شده و اجرا بشوند. این عنوانها و بخشها نقشه ی راه کمپین را دقیقا تعریف خواهند کرد و مواردی از این قبیل را در بر خواهند گرفت:

هدفهای کمپین؛ حقایقی درباره برند که نشان می دهند اهداف انتخاب شده، واقع بینانه اند؛ رقبای برند، همراه با جزئیات برنامه های تبلیغاتی و بازاریابی آنها؛ خلاصه ای از تحقیقات بازار مربوط به طرح که توضیح می دهند چرا مصرف کنندگان از برند مورد نظر استفاده می کنند و چرا استفاده نمی کنند؛ پیامی که قرار است کمپین منتقل کند و لحنی که باید بر آن های موجود برای آماده سازی آگهی ها و برنامه رسانه ای مورد نیاز؛ جدول زمان بندی برای طراحی و تولید آگهی ها، همچنین برای دوره زمانی اجرای کمپین در رسانه ها؛ هرگونه توضیحات دیگری که احساس می شود برای کمپین موردنظر اهمیت و ضرورت دارد؛ و به ویژه بازار هدف که قرار است کمپین، به سوی آن هدف گیری شود.

شرکت تبلیغاتی فانوس در این مقاله کوتاه اما مفید استراتژی تبلیغات را برای شما روشن کرد تا در مقالات بعدی اگر بحثی در باب تبلیغات و استراتژی موجود در آن باشد خیلی راحت بر مبحث مقاله واقف شده و در مسیر موفقیت سریع تر از پیش حرکت کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید