آموزش

نقشه‌ی شایستگی‌های مشتری محور

نقشه‌ی شایستگی‌های مشتری محور

نقشه‌ی شایستگی‌های مشتری محور

نقشه‌ی شایستگی‌های مشتری محور

 

بازاریابی شرکتی باید مسئولیت اساسی ارتقای شایستگی‌های شرکت را در ارتباط با چهار عامل زیر بر عهده بگیرد:

1. یادگیری مداوم درباره‌ی مشتریان

2. بهینه کاوی یا محک زنی

3. توسعه یا ایجاد ظرفیت ها و استعدادهای بازاریابی

4. سرمایه گذاری در سیستم های مشتری محور

نقشه‌ی شایستگی‌های مشتری محور

با شرکت تبلیغاتی فانوس همراه باشید تا در مجله‌ی نقشه‌ی شایستگی‌های مشتری محور برگرفته از کتاب بازاریابی به مثابه استراتژی، این چهار مورد را بررسی کنیم.

یادگیری مداوم درباره‌ی مشتریان:

واحدهای بازاریابی باید سرمایه‌گذاری مناسبی در فهم نیازهای مشتری و واقعیات بازار مصرف کننده داشته باشند. اما اغلب تحقيقات مرتبط با مصرف کنندگان منجر به ارائه‌ی توصیه‌ها و راهبردهایی می‌شود که ارزش چندانی ندارند.

بهینه کاوی یا محک زنی:

الگوبرداری از عمل بهترین ها می‌تواند باعث افزایش کیفیت فرایندهای بازاریابی شود و به بهبود بازدهی واحدهای بازاریابی کمک کند. همچنین برای ایجاد ایده‌های نو می‌توان از روش بهینه کاوی استفاده کرد و با شناسایی سازمانها یا شرکت هایی که بهترین عملکرد را داشته‌اند، از آنها الگوبرداری کرد.

توسعه‌ی استعدادهای بازاریابی:

مدیران ارشد بازاریابی می‌توانند در پرورش و توسعه‌ی توانمندی‌های افراد مستعد در حوزه‌ی بازاریابی نقش آفرین باشند و با طراحی و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات، شامل سیستم های جذب، پاداش، حفظ و نگهداری افراد برجسته به این امر مهم کمک کنند.

شرکت پراکتراند گمبل برنامه‌های آموزشی فوق العاده‌ای برای این منظور ایجاد کرده‌است که قادر به پرورش مجموعه‌ای از متخصصان بازاریابی است. به همین منظور، این شرکت تعداد زیادی مدیر برجسته پرورش داده است که موفقیت های مهمی به دست آورده‌اند. از این رو، اغلب شرکت های موفق توجه خاصی به این موضوع کرده و توسعه‌ی شایستگی‌ها و استعدادهای کارکنان مستعد را مد نظر قرار داده‌اند. حتی برای تشویق این افراد مستعد، خود مدیران ارشد هم هر سال در برخی از این دوره‌های آموزش بازاریابی شرکت می‌کنند.

سرمایه‌گذاری در سیستم های مشتری محور:

شرکت ها در طی دو دهه‌ی گذشته سرمایه‌گذاری‌های زیادی در تکنولوژی‌ها انجام داده‌اند. اما بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌ی توسعه‌ی فرهنگ مشتری محور موفق نبوده اند. با وجود این، مدیران ارشد بازاریابی می‌توانند توسعه‌ی تکنولوژی را در راستای رضایت و نگهداری مشتریان سوق دهند و به ایجاد فناوری‌های نوین اطلاعات پیرامون مشتریان کمک کنند.

سیستم هایی که به کارکنان اجازه می‌دهد داده‌ها و اطلاعات کسب شده از مشتریان را بین واحدهای مختلف سازمان به مشارکت گذاشته تا درک بهتری از نیازها و خواسته‌های آنها برای کارکنان فراهم شود. به علاوه، امکان مشارکت آنها را در فعالیت های کلیدی بازاریابی مانند برندسازی و مدیریت ارتباط با مشتری فراهم می‌کند.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید